Komenský? Toho jsme už někde viděli!

24.11.2020

Výstava s mírně provokativním názvem představuje tzv. druhý život Jana Amose Komenského v užitém a výtvarném umění. Vychází z předmětů běžně dostupných, jako jsou pohlednice, známky, bankovky, odznaky, pamětní medaile, knihy, výukové školní obrázky, pamětní listy apod.

S podobiznou Komenského se setkal každý. V mnoha městech se nacházejí pomníky, ve školách bývaly do vestibulu nebo na schodiště umísťovány jeho busty. Asi nejčastěji jej vídáme v obchodech při placení bankovkou v hodnotě 200 Kč.

Komenského podoba je známa z několika dobových rytin. Zobrazují ho jako učence s vážným výrazem ve tváři. V poslední čtvrtině 19. století začal být Komenský zobrazován jako učitel. Od té doby bylo toto téma rozvíjeno na kresbách, malbách či plastikách. Výstava provede návštěvníky různými zpodobněními Komenského od roku 1642 do současnosti. Tak mohou porovnat svou představu o Komenském s galerií jeho podobizen.

Rozličná zpodobnění Komenského měli mít možnost shlédnout zájemci ve výstavním sále Domeček městské knihovny v Lipníku nad Bečvou v říjnu a listopadu. Bohužel z důvodu koronavirových opatření výstava nakonec musela být pro veřejnost uzavřena. Ve spolupráci s městskou knihovnou v Lipníku nad Bečvou jsme vám tuto výstavu přiblížili alespoň prostřednictvím videoreportáže a fotogalerie.

Výstavu zapůjčilo Muzeum Komenského v Přerově.
autor textu: Helena Kovářová

Fotogalerie:

Videoreportáž: